top of page

איך תראי בקיץ הקרוב


ועכשיו כשהעולם הופך ל"ירוק", לממוחזר, זה מאוד מתאים לי. לא לזרוק כלום לפני שרואים את הפן החבוי באותו חפץ. חפצים הופכים תחת ידי לאמנות ממש, הם יחודיים ואין שני להם. כי החפץ הזה נמצא במקרה והפך למשהו אחר.

Recent Posts
Archive
bottom of page